"Multifunkcionális sportcsarnok és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark"
építéséhez kapcsolódó díjazott és megvételt nyert pályázatok bemutatása

Régi vágya a pécsieknek egy aquapark megépítése. Pécs város vezetésének célja az, hogy a komplex élményhely Tüskésréten, az itt már megvalósult sport- és rekreációs beruházásokhoz illeszkedve épülhessen meg.

A nagyszabású folyamatnak első fontos állomása volt az a tervpályázat, amely jelentősen megmozgatta az építész szakmát.

A tervpályázat lezárult, a városvezetés ünnepélyes keretek között díjazta a pályaműveket a Kodály Központban, a díjazott pályaműveket pedig egy kiállítás keretén belül mutatta be 2023. január 26. – február 13.
között az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpontban.

LEZÁRULT AZ AQUAPARK PÉCS PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV.

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZÁNT ENNEK KITÖLTÉSÉRE ÉS EZZEL MEGOSZTOTTA VELÜNK GONDOLATAIT A BERUHÁZÁS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEIRŐL,  AZ ÜTEMEZÉSRŐL ÉS A TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOKRÓL.

Aquapark főkép

LEZÁRULT A TERVPÁLYÁZAT

Az uniós, nyílt építészeti tervpályázati eljáráson induló pályázóknak a négy létesítményt

– aquapark, sportuszoda, multifunkcionális rendezvénycsarnok és szálloda –

úgy kellett megtervezni, hogy azok önállóan is megvalósíthatóak és használhatók legyenek.

A pályázatra összesen 14 pályamű érkezett be. A Bíráló Bizottság a beküldött pályaművek értékelése során, a pályázati dokumentációban meghatározott szempontokat szem előtt tartva, a telepítést, a környezettel való kapcsolatot, a megvalósíthatóságot, valamint a közlekedési és környezetvédelmi követelményeket komplex módon minősítette. Különös tekintettel volt a Bíráló Bizottság az alábbi kritériumokra:

 • megközelítés (gyalogos, kerékpáros, gépkocsi, busz);
 • kilátás/rálátás, építészeti összhang és karakter;
 • funkcionális igények megvalósulása;
 • egyedi, a városra utaló anyaghasználat, formavilág, műszaki megoldás;
 • a zöld környezet, a víz, a szabad területek és az épített környezet összhatása;
 • táj- és kertépítészet, gyalogosfelületek, mesterséges zöldfelületek (zöldfalak, zöldtetők), vízi növények, régi- és új fásítás összhangja;
 • korszerű, fenntartható építészet és környezet tervezése;
 • energiatudatos szerkezetek használata;
 • korszerű, megújuló energia alkalmazása;
 • reális költségű, megvalósítható és fenntartható műszaki megoldások alkalmazása;
 • a becsült bekerülési költség részletezettsége és megalapozottsága.

DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEK

A pályázaton sikeresen szereplő pályaművek visszafogott, elegáns, a tájba simuló megoldásokat javasoltak, figyelembe véve a gazdaságossági követelményeket is.
A Bíráló Bizottság 3+3 pályaművet talált elismerésre méltónak, a díjazott pályaművek mindegyike eltérő telepítési sémát választott.
A végső értékelés során a pályázati kiírásban megfogalmazott feladatot annak komplexitása okán – négy nagyvolumenű középület, illetve ezek tájépítészeti integrálása – egyetlen pályaműnek sem sikerült minden tekintetben megvalósítani, ezért a grémium első díjat nem hirdetett. A Bíráló Bizottság a tervpályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította és javasolta, hogy az értékelési sorrendben 2-3. helyezettek felkérésével kerüljön lefolytatásra a hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás.

NYERTES PÁLYÁZATOK

NAPUR Architect Kft.

II. helyezett

MÁS DESIGN Kft. és
Perényi Stúdió Kft.

III. helyezett

CAN Architects Studio
Építész Iroda Kft.

III. helyezett

MEGVÉTELT NYERT PÁLYÁZATOK

Modulárt Kft.

Kertészeti és ökologikus szemléletű növényi ültetésű koncepció

AU.ROOM Építész Műhely Kft.

Kreatív tereprendezési és ötletes tájépítészeti megoldások

Középülettervező Zrt.

Alapterületbeli és térbeli gazdaságossági törekvések

Aquapark Pécs

Aquapark főkép

Multifunkcionális sportcsarnok  és uszoda, valamint az uszodához kapcsolódó aquapark építéséhez kacsolódó díjazott és megvételt nyert pályázatok bemutatása.

Tervpályázati kiállítás

2023. január 26. – február 13.

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Rotundája

LEZÁRULT AZ AQUAPARK PÉCS PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV.

KÖSZÖNJÜK, HOGY IDŐT SZÁNT ENNEK KITÖLTÉSÉRE ÉS EZZEL MEGOSZTOTTA VELÜNK GONDOLATAIT A BERUHÁZÁS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEIRŐL,  AZ ÜTEMEZÉSRŐL ÉS A TOVÁBBI FEJLESZTÉSI IRÁNYOKRÓL.

logók